Fairtrade - Bio - Sustainability

Fairtrade wijn – wat is het en hoe herken je het?

Intense Wines is aangesloten bij de Fairtrade Labeling Organisatie (FLO). De wereldwijde overkoepelende organisatie van Max Havelaar Fair Trade. Dit houdt in dat wij als bedrijf gelicenseerd zijn om wijnen in te kopen bij wijnboeren en wijncoöperaties die onder toezicht staan van FLO.

Deze wijnboeren krijgen een eerlijk inkomen uit hun wijnbouw waardoor zij, en hun kinderen, in staat zijn zich verder te ontwikkelen. FLO voorziet, waar nodig, ook in educatie en ontwikkelingstrajecten ten behoeve van de wijnboer en de wijnen.
Om als wijnboer voor Fair Trade in aanmerking te komen moet je aan strenge kwalitatieve richtlijnen voldoen. Fair Trade houdt streng toezicht op bijvoorbeeld gebruik van chemische middelen in de wijngaard. Veel Fair Trade-wijnboeren zijn dan ook (bijna) geheel Biologisch.

Fair Trade Max Havelaar timmert aardig aan de weg. Steeds meer mensen zien in dat Fair Trade-producten voor hoge kwaliteit staan. Fair Trade-producten zijn met respect voor de natuur en mens gemaakt, waarbij de kwaliteit en smaak in de basis staan. Om fcm_rgb_negFair Trade binnen uw horeca- of retailbedrijf te stimuleren heeft Max Havelaar verschillende promotiematerialen in ontwikkeling.
Wilt u meer weten over deze mogelijkheden neem dan contact met ons op, dan zorgen wij voor een passend concept.

Meer weten over Fair Trade? Kijk ook op www.maxhavelaar.nl

Doe mee met Fairtrade! Klik op deze link en bekijk je eigen Fairtrade film

Imbuko Fairtrade story: Click here

 

We, and most of our overseas wines, are Fairtrade Certified with the Fairtrade License Organisation (FLO)  info.fairtrade.net

 

Wat is biologische en duurzame landbouw?

Intense Wines is aangesloten bij Skal Biocontrole. Zij zorgen ervoor dat alle biologische import en geproduceerde producten aan alle eisen voldoen, zodat ze onder het EKO keurmerk mogen worden verkocht.

Biologische landbouw en voeding is een verzamelnaam voor landbouwmethoden en voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. In Nederland wordt ook het woord ‘ecologisch’ gebruikt en de Engelse term is organic. Deze termen verwijzen naar dezelfde landbouwmethoden, waarvan de minimale eisen internationaal zijn overeengekomen en vastgelegd. De eisen gelden op het gebied van:

 • certificatie en toezicht
 • plantaardige landbouw
 • veehouderij
 • bereide voedingsmiddelen
 • import

In sommige gevallen kan men zeggen dat de biologische landbouw zo veel mogelijk gebruik maakt van technieken en methoden van vóór 1900 toen kunstmest en chemische bestrijding in opgang kwamen. In andere gevallen daarentegen is biologische landbouw juist uiterst modern en innovatief. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van sluipwespen voor het bestrijden van ongedierte in kassen en het gebruiken van branders voor onkruidbestrijding in plaats van chemische herbiciden.

Er bestaan verschillende varianten op de ecologische landbouw, die allemaal in de praktijk worden beoefend. De meest bekende in volgorde van intensiteit zijn:

 • Biologisch-dynamische landbouw – gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner (1923), de eerste grondlegger van biologische landbouw;
 • Biologische landbouw – ecologische landbouw zoals deze in Europese en Nederlandse regelgeving (Skal, 1985) is vastgelegd;
 • Duurzame landbouw – Naar het principe van People, Planet & Profit:
  Een duurzame ontwikkeling houdt in dat het de landbouw niet alleen economisch goed gaat (profit), maar dat ook de milieudruk – in en buiten Nederland – afneemt (planet). Het gaat daarbij vooral om emissies door het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar bodem, water en lucht, én emissies uit stallen. Ook is van belang hoe zuinig de landbouw is met natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele energie, water en land. Een lage milieudruk en zuinig gebruik zijn goed voor de biodiversiteit. Deze manier van landbouw wordt ook wel “geïntegreerde landbouw” genoemd.
  De sociale kant van duurzame landbouw (people) zit hem vooral in zaken als werkgelegenheid, betaalbaar en veilig voedsel, dierenwelzijn en landschap. Maar ook het bestrijden van honger hoort erbij, als belangrijk doel voor ontwikkelingslanden.Voor de technische eisen die in de biologische landbouw gesteld worden, zie de website van stichting Skal Biocontrole.
  Voor algemene informatie over biologische landbouw en voeding, zie de website van stichting Bionext. Klik hier voor de video van de nieuwe zegel op de wijnfles!

 

Our wines are made on sustainable/ organic wineries, where beautiful wines have been made with great pleasure and passion for years and years. That is why we are also in favour of Fair Trade wines. Due to the strict requirements of the worldwide Fair Trade Organization, these are often grown organically. The passion of these hard-working winegrowers is fairly rewarded with an appropriate income.
We are proud of our range of wines, the wines are often praised and drunk with great taste and pleasure. From a simple house wine to real high end wines from our partner wineries in Argentina, Germany, France, Italy, the Netherlands, Spain, Hungary, Chile and South Africa.